CENÍK ADVOKÁTNÍCH SLUŽEB

Ceny jsou sjednávány:

  1. dohodou
  2. hodinovou sazbou - základní hodinová sazba činí 2 000,- Kč
  3. úkonovou sazbou - při poskytování právních služeb vycházejí z advokátního tarifu, který je umístěn zde
  4. paušální sazbou

K cenám je fakturována DPH ve výši podle platné právní úpravy. Veškeré ceny lze individuálně dohodnout.