O nás

JUDr. Milan Zábrž 

advokát

Vystudoval právnickou fakultu UJEP v Brně v roce 1986 a v roce 1987 složil rigorozní zkoušku z oboru občanské právo hmotné a procesní a z pracovního práva. Získal tak titul JUDr. Od roku 1987 se věnuje právnické profesi, nejprve v období 1987-1990 jako podnikový právník, od roku 1990 se stal OSVČ v oblasti právního poradenství, později působil v soukromých firmách. V letech 1994-1996 učil na SPŠS Brno a ve školním roce 1995-1996 na SEŠ Brno. V roce 1996 se stal samostatným advokátem vykonávající generální praxi.

 

V současné době se zaměřuje zejména na obhajobu v trestním právu, zastupování v rámci přestupkového řízení, v civilním řízení na zastupování občanů a firem před soudy všech stupňů, zastupování v rámci rozvodů manželství, vypořádání SJM a v řízeních o nezletilých, v rámci obchodního práva pak v řízení před soudy, ve věcech zápisu do obchodního rejstříku, několik let se zabývá správou a vymáháním pohledávek pro firmy, jež se na tuto problematiku specializují, ale i pro běžné občany a firmy.

 

Mgr. Milan Zábrž

advokát

 

Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2009 a ihned po absolvování nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře JUDr. Milana Zábrže. Od října 2013 působí v této advokátní kanceláři jako advokát.

 

V současné době vykonává generální praxi, specializuje se na lidská práva a svobody, správní právo. Rovněž se zabývá agendou pohledávek a to jak její správou, tak i vymáháním.

 


 

Advokátní kancelář JUDr. Milana Zábrže poskytuje právní služby na profesionální odborné úrovni, zachovává individuální přístup ke klientům a zaručuje maximální diskrétnost. Advokátní kancelář sídlí v Brně, právní služby ale poskytuje na celém území České republiky. Úzce spolupracujeme s notáři, tlumočníky, soudními znalci, účetními, bankami a pojišťovnami, auditorskými společnostmi, soudními exekutory a dalšími subjekty, aby svým klientům mohla poskytovat komplexní právní služby. Naše advokátní kancelář se zabývá trestním, obchodním, občanským, rodinným a pracovním právem. Advokátní kancelář Brno. Pro řešení Vašich právních záležitostí jsou advokáti advokátní kanceláře Brno rovněž v případě potřeby schopni zajistit součinnost dalších osob (notáře, znalce, soudního exekutora apod.).